مالکین محترم خزرویلا 

با سلام

احتراماً ، بدینوسیله از شما سروران ارجمند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مجمع عمومی عادی مالکان دهکده توریستی خزرویلا رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه  مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ در مکان دهکده توریستی خزرویلا با دستور کار ذیل  ،حضور به هم رسانید . 

۱) انتخاب هیأت رئیسه و منشی جهت برگزاری جلسه 

۲) ارائه گزارش از عملکرد مدیریت در سال ۱۳۹۳

۳) ارائه گزارش مالی توسط بازرس 

۴) بحث ، بررسی و مشورت در خصوص مسایل و مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب 

۵) تعیین مبلغ شارژ ، هزینه باغبانی و… در سال ۱۳۹۴ 

۶) انتخاب هیأت مدیره جدید برای مدت دوسال و بازرس به مدت یک سال (از طریق همه پرسی)