با سلام
احتراماً از شما سرور ارجمند به عنوان عضو مجمع عمومی مالکان دهکده توریستی خزرویلا دعوت به عمل می آید ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ در محل دهکده توریستی خزرویلا ، جهت شرکت در جلسه “مجمع عمومی عادی مالکان دهکده خزرویلا”منتهی به پایان سال مالی ۹۴ نوبت اول با دستور کار زیر حضور بهم رسانید.
۱- انتخاب هیأت رئیسه و منشی جهت برگزاری جلسه.
۲- ارایه گزارش از عملکرد مدیریت در سال ۹۴٫
۳- ارایه گزارش مالی توسط بازرس.
۴- بحث ، تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص مسایل و مشکلات خزرویلا.
۵- تعیین مبلغ شارژ ، هزینه باغبانی و . . . در سال ۹۵٫
۶- انتخاب بازرس برای مدت یک سال.
با تشکر
مدیریت دهکده خزرویلا