با سلام خدمت مالکین محترم
باتوجه به اینکه جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی منتهی به پایان سال مالی ۹۶ مالکین شهرک خزرویلا  جمعه ۲۷ بهمن ۹۶ به حد نصاب قانونی نرسید.
از شما مالکین محترم دعوت می نماییم در جلسه نوبت دوم که در تاریخ شنبه
۱۲ اسفند ۹۶ ساعت ۱۰ صبح در محل شهرک خزرویلا تشکیل میگردد شرکت نمایید .

لازم بذکر است در صورت عدم تشکیل جلسه در تاریخ یاد شده جلسه نوبت سوم با هر تعداد از مالکین در تاریخ جمعه سوم فروردین ۹۷ تشکیل میگردد .

هیئت مدیره شهرک خزرویلا