با سلام
جلسه مجمع عمومی عادی منتهی به پایان سال مالی ۹۴ مالکان دهکده خزرویلا – نوبت دوم ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ در مکان دهکده خزرویلا برگزار میگردد.
با تشکر مدیریت خزرویلا