قابل توجه مالکین محترم خزرویلا

روز جمعه ۲۵ خرداد ماه ۹۷ مجمع فوق العاده مالکین راس ساعت ۱۰ صبح تشکیل میگردد . دستور جلسه گزارش عملکرد ۸۰ روزه هیئت مدیره و طرح موضوع پروژه اسکله خواهد بود .
ورود به مجمع فقط برای مالکین و یا نمایندگان قانونی آنها با  ارائه کارت شناسایی امکان پذیر خواهد بود و از ورود افراد متفرقه جداً جلوگیری به عمل خواهد آمد . بستگان درجه یک مالکین نیازی به وکالتنامه یا فرم نمایندگی نداشته و همراه داشتن کارت شناسایی کافیست .

با تشکر

هیئت مدیره شهرک خزرویلا