با توجه به درخواست اکثریت شما مالکین محترم و همچنین نظر سنجی انجام شده در کانال تلگرامی مدیریت خزرویلا در رابطه با تاریخ برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم مالکین خزرویلا منتهی به پایان سال مالی۹۷ مقرر گردید مجمع در تاریخ پنجم فروردین ماه ۹۸ ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه در سالن اجتماعات شهرک خزرویلا برگزار گردد.

با تشکر هیأت مدیره شهرک خزرویلا