image… آغوش که می گشایی

هزار پرنده عاشق

بر دستان نوازشگرت بوسه می زنند

بوی پیراهن تو را سفیران گمنام با خود به آنسوی دریاها می برند

شاید پرنده ای زخمی

درپشت پرچین آن دورها

ترانه تو را زمزمه می کند…

 

 –     همکار ارجمند جناب آقای مهندس حمید نیکوخصال

(عضو محترم هیأت مدیره دهکده توریستی خزرویلا)

احتراماً با غم و اندوه فراوان در گذشت تأسف بار و نابهنگام برادرزاده گرامیتان مرحوم شادروان دکتر آرش نیکو خصال را حضور جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ، شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان را از خداوند منان آرزومندیم.

        (از طرف هیأت مدیره دهکده توریستی خزرویلا)