مالکان و ساکنان محترم دهکده توریستی خزرویلا
با سلام
احتراماً به اطلاع می رساند مدیریت دهکده توریستی خزرویلا قرارداد خود را با خانم رویا رضازاده به عنوان مشاور و طراح فضای سبز دهکده ، به دلیل برآورده نشدن انتظارات مدیریت در مبحث فضای سبز و باغبانی و همچنین عدم تعامل و همکاری ایشان با مجموعه فسخ نمودند.
لذا خانم رضازاده از تاریخ فسخ قرارداد فیمابین هیچگونه عنوان شغلی و مسئولیتی در دهکده توریستی خزرویلا ندارد.
با تشکر – مدیریت خزرویلا