چهارشنبه ۱۵ آذر ماه ۹۶ به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) مالکین خزرویلا در محفل دوستی و مهر کنار هم جمع خواهند شد .