پیرو پیگیری های صورت گرفته جهت تقویت شبکه برق دهکده توریستی خزرویلا از طریق اداره توزیع برق ناحیه کپورچال و آبکنار شهرستان بندرانزلی نسبت به نصب یک دستگاه ترانس با قدرت ۲۰۰ ولت آمپر با تابلو ۴۰۰ در ورودی دهکده توریستی خزرویلا اقدام گردید.

20150618_162853-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20150618_162827