فرزند ادب باش نه فرزند پدر!!،،
فرزند ادب زنده کند نام پدر!!،،
میلاد با سعادت مولود کعبه ، حضرت علی علیه السلام و روز پدر بر همه شیعیان مبارک . . .
مدیریت دهکده خزرویلا