151 (6)آقای طوفان شعبانی

تاریخ تولد : ۱۳۵۹

محل تولد : بندرانزلی

تلفن همراه : ۰۹۱۱۱۸۶۹۴۵۰