مدارک مورد نیاز و مراحل معامله

۱-    اصل و کپی سند فروشنده.

۲-    اصل و کپی شناسنامه خریدار و فروشنده.

۳-    اصل و کپی کارت ملی خریدار و فروشنده.

۴-    برگ تسویه حساب ملک (زمین) یا ویلا از دفتر مدیریت خزر ویلا.

۵-    واریز ۱% از ارزش کل معامله به حساب خزر ویلا توسط طرفین.

۶-     تنظیم مبایعه نامه در یکی از بنگاههای معاملات ملکی و درج کد رهگیری.

۷-    ارایه مدارک فوق به یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی کشور.

۸-    گرفتن استعلام های مورد نیاز از ادارات ذیربط نظیر ثبت، دارایی، جهاد کشاورزی و دفتر خزر ویلا.

۹-    در صورت بلامانع بودن تمامی استعلام ها اقدام به سند قطعی میگردد.