عکس مالک :

* ابتدا با زدن دکمه (Browse با Choose File) عکس ۳*۴ مالک را انتخاب کنید و سپس دکمه (بارگذاری) را بفشارید. و بعد از آن اقدام به پر کردن فرم نمایید.

** نکته مهم : دقت شود که نام فایل عکس، باید همان شماره قطعه باشد.                        


شماره قطعه :
=========================================================== مشخصات مالک / مالکین ======================================================
نام :
نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
کد ملی :
تاریخ تولد (مثال 1392/02/12) :
?
روز و ماه و سال را با / جدا نمایید
محل تولد :
محل صدور شناسنامه :
شغل :
** توجه : مالکینی که ملک خود را با شخص دیگری شریک هستند، لازم است تا همه شرکا، اطلاعات خود را جداگانه وارد کنند، بدیهی است که شماره قطعه برای همه شرکا یکسان خواهد بود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آدرس
استان :
شهر :
خیابان اصلی :
خیابان 1 :
خیابان 2 :
خیابان 3 :
کوچه :
پلاک :
طبقه :
کد پستی (مثال 12345/67891):
?
کدپستی را 5 رقم به 5 رقم با / جدا نمایید
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تلفن ویلا :
تلفن ثابت :
کد تلفن شهر محل سکونت :
?
لطفا کد شهر را وارد نمایید
تلفن محل کار :
کد تلفن محل کار :
?
لطفا کد شهر محل کار خود را وارد نمایید
تلفن همراه 1 :
تلفن همراه 2 :
تلفن همراه 3 :
نمابر (فکس) :
کد تلفن :
?
کد تلفن شهر را برای شماره فکس موردنظر وارد نمایید
تلفن جهت تماس اضطراری :
کد تلفن :
?
کد تلفن شهر را برای تماس اضطراری موردنظر وارد نمایید
رایانامه (ایمیل 1 ) :
رایانامه (ایمیل 2 ):
رایانامه (ایمیل 3 ) :
====================================================================== مشخصات مالکین قبلی =======================================================
نام مالک قبلی :
نام خانوادگی مالک قبلی :
نام پدر مالک قبلی :
شماره شناسنامه مالک قبلی :
کد ملی مالک قبلی :
تلفن تماس مالک قبلی :
آدرس مالک قبلی :
================================================================== مشخصات فنی ملک ==============================================================
۱. ابعاد زمین (عرصه) طبق سند (متر)
?
عرض*طول
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۲. مساحت زمین (عرصه) طبق سند (متر مربع)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۳. متراژ ساختمان (اعیان) طبق پایان کار (متر مربع)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۴. دارای پایان کار می‌باشد؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۵. دارای پیلوت (همکف) میباشد؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۶. تعداد طبقات روی همکف
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۷. دارای پارکینگ مسقف؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۸. نوع اسکلت ساختمان
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۹. نوع سقف
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۰. نوع نمای خارجی
11.نوع نمای ترکیبی
?
در صورت انتخاب گزینه نمای ترکیبی نوع آن را وارد کنید بطور مثال (سنگ + ورق آلومینیمی) یا (سیمانکاری + ورق آلومینیومی) یا (سرامیک + ورق آلومینیمی) و ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۱. شماره اشتراک برق :
?
لطفا شماره اشتراک برق را وارد نمایید
۱۲. شماره اشتراک گاز :
?
لطفا شماره اشتراک گاز را وارد نمایید
۱۳. شماره اشتراک آب :