با سلام
جلسه مجمع عمومی عادی منتهی به پایان سال مالی ۹۴ مالکان دهکده خزرویلا – در نوبت اول و دوم به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء به نوبت سوم موکول گردید.
بدینوسیله به اطلاع مالکان محترم خزر ویلا میرساند جلسه نوبت سوم ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ در محل دهکده خزر ویلا برگزار میگردد.
با تشکر مدیریت خزرویلا