با سلام

احتراما به استحضار مالکان محترم دهکده خزرویلا می رساند جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی منتهی به پایان سال مالی ۹۵ مالکان دهکده خزرویلا در مورخه ۹۵/۱۲/۱ به علت به حد نصاب نرسیدن رسمیت پیدا نکرده لذا بدینوسیله از شما مالکان محترم دعوت به عمل می آید راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ در محل دهکده خزرویلا جهت شرکت در جلسه نوبت دوم با دستور کار ذیل حضور به هم رسانید

دستور کار جلسه

۱ – انتخاب هیئت رییسه و منشی جهت بر گزاری جلسه

۲ – ارایه گزارش از عملکرد مدیریت در سال ۹۵

۳ – ارایه گزارش مالی توسط بازرس

۴ – تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص مسائل و مشکلات دهکده

۵ – تعیین مبلغ شارژ ، باغبانی و . . . در سال ۹۶

۶ – انتخاب هیئت مدیره و بازرس

با سپاس و امتنان

مدیریت دهکده خزرویلا