باسلام
احتراماً نظر به مشکلات مالی پیش رو و تاخیر ایجاد شده در پرداخت به موقع حقوق و مزایای پرسنل دهکده خزرویلا ، آن دسته از مالکینی که تاکنون نسبت به پرداخت شارژ ملک خود اقدام ننموده اند خواهشمند است نسبت به پرداخت شارژ و تسویه حساب با مدیریت خزرویلا همکاری لازم را مبذول فرمایند.
با تشکر