پیرامون هماهنگی و برنامه ریزی های صورت گرفته ، اسامی و مدارک ۳۰۰ نفر از اعضا شرکت “نوین اندیشان توسعه خزر ویلا ” به اداره تعاون ارائه گردید .

اولین جلسه و بازدید میدانی کارگروه “عمران منطقه گردشگری بین المللی بشمن و خزرویلا” توسط نمایندگان استانداری وادارات کل ذیربط ، روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۱۱/۲۹ برگزار گردید .

ضمن بررسی استعدادهای بالقوه منطقه از تشکیل شرکت تعاونی حمایت بعمل آمده و به دلیل هزینه بیشتر انجام امور مربوطه در سال آتی ، تاکید گردید مراحل ثبت شرکت و ارائه طرح توجیهی، پیش از پایان سال صورت گیرد .

جلسه مجمع عمومی شرکت رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح جمعه ۲۲ اسفند در هتل سفیر واقع در خیابان پاسداران انزلی برگزار می گردد .

سهامداران محترم می توانند حق عضویت خود را به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (برای هر فرد طی فیش جداگانه)

از طریق شماره حساب ۳۲۰۲/۱۱۱/۲۲۵۸۱۳۸/۱

و یا شماره کارت ۵۰۲۹۰۸۱۰۱۴۶۰۷۷۱۳ بانک توسعه تعاون   واریز فرمایند .

کلیه سهامدارانی که تا کنون نسبت به ارائه مدارک ، اقدام ننمودند می توانند مدارک خود را (کپی شناسنامه ، کارت ملیو آخرین مدرک تحصیلی ) به شماره های ۴۴۵۰۵۷۰۰ و یا ۳۳۱۳۲۴۰۲ فکس نمایند .