۱- احداث دفتر هیات مدیره و امور مالی
۲- اصلاح سرعتگیرهای شهرک
۳-اجرای پروژه آبیاری قطره ای شهرک و بی نیاز شدن از کارگر فصلی
۴- تجهیز انتظامات شهرک به موتور سیکلت های بدون صدا
۵- سه شیفت شدن نگهبانان شهرک و بالا بردن ضریب امنیت
۶- تجهیز انتظامات به بی سیم جلیقه و لباس فرم های جدید

۷- نصب راهبند جهت کنترل بیشتر تردد
۸- نصب تندیس مقابل ورودی شهرک
۹- نصب پرچم و تغییر مکان و تعویض تابلوی شهرک خزرویلا

۱۰- تغییر ساختار در بخشهای خدمات , باغبانی , امورمالی و مدیریتی
۱۱- حصارکشی پامچال و روبروی لاله جهت جلوگیری از تردد احشام
۱۲- احداث پارکینگ پرسنل
۱۳ – شروع پروژه فضای سبز و پارک رستوران در حال انجام .